Науково-організаційний відділ УКУ здійснює організацію та координування наукової діяльності в Університеті, а також забезпечує функціонування аспірантури.

 

Науковий відділ створено у 2003 році з метою координування науково-дослідної і видавничої діяльності УКУ. У зв’язку з відкриттям аспірантури, з 1 березня 2013 року його реорганізовано в науково-організаційний відділ, що відповідає також за діяльність аспірантури Університету.

 

Основними функціями та напрямками діяльності відділу є:

  • співпраця із усіма науково-дослідними одиницями Університету, а також зовнішніми науковими структурами та інституціями;
  • координування, заохочення та підтримка науково-дослідної діяльність кафедр, інститутів та центрів УКУ;
  • моніторинг усіх аспектів наукового життя Університету, аналітичне опрацювання інформації, що стосується наукової діяльності УКУ;
  • розробка та впровадження методів управління науковим процесом;
  • надання на конкурсній основі фінансової підтримки наукових проектів та пропозицій, які надходять від викладачів кафедр та працівників інститутів і центрів УКУ;
  • організація діяльності аспірантури для підготовки фахівців на третьому – освітньо-науковому рівні вищої освіти;
  • координування та нагляд за видавничою діяльністю Університету;

 

Місія Науково-організаційного відділу – підтримувати на належному рівні наукову діяльність Університету та популяризувати її в академічних колах; створювати сприятливі умови для виховання плеяди молодих науковців, творення нових академічних спільнот, наукових шкіл, дослідницьких програм, докторських шкіл тощо.