Корисні посилання

 
  • WEB OF SCIENCEпошукова платформа, яка об’єднує бази наукової літератури і патентів. Охоплює матеріали з природничих, технічних, біологічних, суспільних, гуманітарних наук і мистецтва.
  • Перевірити статус видання можна також за посиланням:
  • https://mjl.clarivate.com/home
 
  • SCOPUSбібліографічна і реферативна база даних та інструмент для відстеження цитованості статей, опублікованих у наукових виданнях. У Scopus не використовується поняття імпакт-факторів, натомість широко застосовується індекс Гірша.

        Перевірити статус видання крім бази можна також за посиланням:

https://www.scopus.com/sources.uri?zone=TopNavBar&origin=searchbasic

https://www.scimagojr.com/

 

    УКРАЇНСЬКІ НАУКОВІ ЖУРНАЛИ У SCOPUS ТА WEB OF SCIENCE

Інструкції для створення профілів:

Scopus

 

Web of Science

 

ORCID

 

Google Scholar

 

ResearchGate

               
     
  • Index Copernicus (Poland) – наукометрична база даних, створена в Польщі в 1999 році.
     
  • ORCIDєдиний міжнародний реєстр вчених.
   
  • Akademia.edu – соціальна мережа для співпраці вчених. Може використовуватися для того, щоб ділитися з іншими своїми статтями, відстежувати їхнє цитування і стежити за новинами досліджень і розробок за іменами і ключовими словами.
 
  • World Digital Libraryміжнародна цифрова бібліотека, яка створена за підтримки ЮНЕСКО та Бібліотеки Конгресу США.
 
  • Elsevier Journal Finder пошукова система, що допомагає знайти журнал, що найкраще підійде для опублікування наукової статті.