Пріоритетні напрями

До пріоритетних дослідницьких напрямків УКУ належать програми:

  • з українського католицького богословʼя;
  • «Київське християнство та унійна традиція» та її публічний сеґмент «Соборна Україна та Київська традиція»;
  • «УГКЦ в умовах радянського панування: насильницька ліквідація, життя в підпіллі, боротьба за легалізацію, 1939-1989»;
  • вивчення проблем сучасності та примирення й порозуміння в Україні.
 

Пріоритетними темами для наукових досліджень у 2020-2021 р. академічному році, затвердженими Вченою радою Українського католицького університету є:

  • Спадщина митр. Андрея Шептицького та її значення в сучасності
 
  • Історії, що зцілюють рани минулого
 
  • Святість людського життя та етична природа людських справ
 
  • Богословські відповіді на глобальні технологічні, екологічні та етичні виклики
 
  • Ad fontes
 
  • Виклики справедливості – питання правосуддя, знедолених, маргіналізованих і бідності