Науковий колоквіум стипендистів Благодійного фонду “Повір у себе”

У середу 10 травня 2017 р. в Українському католицькому університеті відбувся другий Науковий колоквіум стипендистів Благодійного фонду «Повір у себе», які за підсумками відкритого конкурсу отримали сім короткотермінових ґрантів на реалізацію суспільно важливих академічних і практичних професійних проектів. Під час колоквіуму науковці Українського католицького університету представили результати другого етапу реалізації своїх проектів, а також плани подальших досліджень у рамках отриманих ґрантів.

Першими виступили викладачі кафедри богослов’я Роман Островський та Галина Теслюк із проектом «Біблійні коментарі на книги Рути та Йони: історично-критичне та контекстуальне прочитання». Книга Рути – це приклад біблійного тексту, де повчається про людську любов і прийняття іншого не зважаючи на його чи її соціальний статус та етнічне походження. Її вважають яскравим прикладом біблійного оповідного жанру. Книга Йони – пророчий текст, в якому автор намагається переосмислити історію ізраїльського народу та водночас навчити своїх читачів умінню приймати іншого, прощати та примирятися. Унікальність коментарів полягає у поєднанні класичного історично-критичного методу із контекстуальним підходом (т. зв., reader response approach), що передбачає тлумачення давнього тексту крізь призму сучасного українського контексту.

Старший викладач кафедри загальної та соціальної педагогіки, директор Катехитично-педагогічного інституту сестра Луїза Цюпа представила проект про написання систематичного підручника «Релігійна педагогіка (катехитика)» із врахуванням історичної, літургійної і богословської спадщини УГКЦ. На сьогоднішній день дисципліна «релігійна педагогіка (катехитика)» в Україні, а зокрема в лоні УГКЦ тільки розпочинає своє ґрунтовне дослідження. Існує достатня кількість наукового матеріалу, а також ще досі недослідженого наукового катехитичного ресурсу. Особлива увага в даному підручнику присвячена розвитку катехитичного навчання в УГКЦ, а також проаналізовано основні напрацювання і виклики, які стоять перед сучасною українською релігійною педагогікою (катехитикою).

Доцент кафедри КлаВіС Тетяна Гошко реалізовує проект «Історична антропологія міст і міського права на руських землях XIV – першої половини XVII ст.: джерелознавчий аспект». Мета проекту – написання монографії, на підставі якої згодом буде захищено докторську дисертацію за темою проекту. Головною метою дисертаційного дослідження є аналіз інформативного потенціалу окремих груп джерел у контексті антропологічного дослідження історії пізньосередньовічного і ранньомодерного міста на руських землях Корони і ВКЛ. Одним із завдань даного дослідження є перегляд кількох стереотипів стосовно міської історії, які були запозичені українською історіографією зокрема з польської, та міцно утвердилися в ній (упослідженість міщан королівською владою, їхнє прагнення до участі у загальнодержавних представницьких органах та перешкоджання міщанам з боку шляхти; мала інформативність і шаблонність локаційних привілеїв; формально-юридичний характер кодексів міського права та неофіційний їх характер; можливість висвітлення міського поавсякдення та ментальності міщан лише через призму актових джерел міщанського походження тощо). В дослідженні використані підходи символічно-інтерпретативної антропології з використанням методів насиченого опису, історичної герменевтики та семіотичного аналізу. Застосовано теорію символічного універсуму.

Завідувач кафедри філософії Орися Біла представила проект «“Подолати історію”. (Анти) Історичні стратегії Мішеля Фуко». Представлений проект спрямовано на завершення та публікацію монографії «“Подолати історію”. (Анти) Історичні стратегії Мішеля Фуко», розпочатої в рамках дисертаційного дослідження «Генеалогічний проект Мішеля Фуко як спроба подолання історицизму».

Декан факультету наук про здоров’я Світлана Стельмах прозвітувала про виконання проекту «Соціально-педагогічна профілактика булінгу у загальноосвітніх навчальних закладах». Науково-практичний проект має на меті розробку та впровадження програми соціально-педагогічної профілактики спрямованої на створення безпечного навчального середовища у загальноосвітніх навчальних закладах. Основними завданнями проекту є:

  1. З’ясувати рівень обізнаності стейкхолдерів освіти щодо проблеми булінгу.
  2. Виявити частоту прояву та форми булінгу у загальноосвітніх навчальних закладах.
  3. Розробити інформаційно-освітню програму профілактики булінгу у загальноосвітніх навчальних закладах та здійснити її експериментальну перевірку.
  4. Узагальнити напрацьований матеріал у наукових статтях та навчально-методичному посібнику.

Цільовою аудиторією є учні молодшої, старшої та середньої школи, їх батьки та вчителі, працівники соціально-психологічної служби школи.

Тарас Тимо представив проект, спрямований на здобуття ступеня доктора богослов’я, визнаного Римським апостольським престолом (т. зв. S.T.D.), що є необхідним для розвитку дослідницьких структур і проектів у галузі богослов’я. Проект спрямований на дослідження методології богословської науки в контексті традиційного східно-християнського богослов’я (зокрема авторитетних богословів першого тисячоліття християнства – т. зв. Отців Церкви) і контекстуалізацію цього традиційного підходу в умовах сучасних українських реалій.

Менеджер з маркетингу програми MS з управління технологіями Львівської бізнес–школи Володимир Хіцяк є керівником проекту «Технології майбутнього та етичні виклики. Дослідження потенційних етичних проблем, які можуть бути спричинені новими технологіями». Розвиток технологій, попри безсумнівні переваги, провокує також і багато запитань, які хвилюють і будуть хвилювати людей. Відповіді на ці запитання переважно лежать в області етики, моралі та теорії права. Ключова проблема, яка вже постала і буде поглиблюватися з черговим витком технологій – як оцінювати вплив технологій, за якими критеріями і які антропологічні концепції при цьому ляжуть в основу? Адже є небезпека як недооцінки наслідків технологічних циклів, так і надміру негативного трактування переваг, які несуть ці технології. Саме тому християнські науковці, підприємці та інноватори повинні розробити платформу для адекватного дослідження впливу інноваційних технологій на всі сфери життя і діяльності людини, запропонувати методологію оцінювання та аналізу, виходячи з християнського розуміння особи та її свободи. Мета проекту – дослідження та аналіз етичних викликів інноваційних технологій та створення повноцінного Центру Етики і Технологій. Проект має на меті актуалізувати проблему потенційного впливу нових технологій з погляду християнського вчення про гідність людини; ініціювати співпрацю зацікавлених сторін: технологічних компаній, наукових інституцій, громадських та релігійних організацій; сформувати актуальні бази даних інформації про проблематику та навчальну програму для освітніх інституцій.