Центр підтримки історичних досліджень

Центр підтримки історичних досліджень Українського католицького університету було створено восени 2014 р. для поглиблення наукових досліджень у галузі історії, підвищення їхнього рівня та інтеграції у світову науку. Сфера діяльності – нова і новітня історія України (від 1772 року і до сучасності) та споріднені гуманітарні дисципліни. Центр заснований у першу чергу в інтересах викладачів та студентів УКУ, але також діє у масштабах всієї України та тісно співпрацює з колегами університетів Польщі, Німеччини, Ізраїлю, США та Канади, зокрема з Канадським інститутом українських студій Університету Альберти.

Центр зосереджує свою діяльність у таких напрямках:

- Проведення досліджень у галузі історичних наук;

- Видавництво наукової та науково-популярної літератури за напрямами досліджень;

- Проведення культурно-просвітницької діяльності.

Керівник Центру – доктор історичних наук, професор Ярослав Грицак.

Адреса Центру:

Львів, вул. Свєнціцького, 17

кім. 413, внутр. тел. 3243