Гранти для наукової (дослідницької) діяльності

КОНКУРСИ ВНУТРІШНІХ НАУКОВИХ (ДОСЛІДНИЦЬКИХ) ГРАНТІВ З НАУКОВОГО ФОНДУ

З 1 березня 2021 р. оголошується початок конкурсів наукових ґрантів з Наукового фонду на 2021–2022 академічний рік.

Науково-педагогічні працівники мають можливість подавати пропозиції на отримання грантів з Факультетських кошиків та кошика Наукового замовлення УКУ.

Зверніть увагу, що теми проектів, що подаються на гранти з кошика Наукового замовлення УКУ повинні відповідати затвердженим Вченою Радою пріоритетним напрямкам:

 1. 1. Спадщина митр. Андрея Шептицького та її значення в сучасності
  2. Історії, що зцілюють рани минулого
  3. Ad fontes
  4.  Цілісний людський розвиток:
  4.1. Святість людського життя та етична природа людських справ
  4.2. Богословські та гуманітарні відповіді на глобальні технологічні й етичні виклики
  4.3. Інтегральна екологія та цілісний розвиток людства
  4.4. Виклики справедливості – питання правосуддя, знедолених, маргіналізованих і бідності
  4.5. Прикладні проблеми політики і турбота про спільне благо: сучасна криза і майбутнє
  4.6. Травма комунізму, її вплив на проблеми ідентичності і суспільного розвитку в Україні та світі

Подання усіх заявок (незалежно від кошика чи виду гранту) здійснюється через Портал УКУ (https://sites.google.com/ucu.edu.ua/portal/helpdesk/scientific?authuser=0)

На Порталі Ви також маєте змогу ознайомитися із вимогами та умовами конкурсу, видами та розмірами грантів тощо.

Терміни проведення конкурсу із факультетських кошиків:

1 березня - 20 травня 2021 р. – проведення конкурсу на факультетах.

Кінцевий термін подання заявок визначають факультети, щоб забезпечити належне вивчення проектів та вчасне ознайомлення усіма членами Вчених рад. Засідання Вчених рад повинні відбутися не пізніше 20 травня 2021 р.

Факультети зобов’язані повідомити усім викладачам структурних підрозділів реченець щонайменше за місяць до встановленої дати.

1 липня 2021 р.публічне оголошення результатів конкурсу.

Пріоритетні напрями, види та розміри грантів з факультетського кошика визначають факультети та прописують у порядках, які затверджуються Вченими радами факультетів після погодження з проректором з наукової роботи.

Процедура (факультетський кошик):

 • Викладач/викладачі готують пропозиції (заявки) щодо фінансування наукового проекту.
 • На порталі УКУ (сторінка науково-організаційного відділу https://sites.google.com/ucu.edu.ua/portal/helpdesk/scientific?authuser=0) апліканти повинні: обрати та заповнити відповідну Google форму (українською/англійською мовою), долучивши всі необхідні матеріали; обов’язково надіслати копію форми керівнику структурного підрозділу

Зверніть увагу, що аплікаційні форми необхідно заповнювати лише з пошти домену ucu.edu.ua. Якщо форма не відкривається, то необхідно вийти з усіх облікових записів (за потреби також перезавантажити систему) і ще раз увійти в корпоративний обліковий запис. Форма НЕ зберігається автоматично! Для збереження форми необхідно дійти до кінця та надіслати

 • Проект, отримавши схвалення керівника, подається останнім на розгляд та затвердження Вченою раду факультету.
 • Деканат факультету (або відповідальні особи, затверджені розпорядженням декана) перевіряє/ють проекти на відповідність усім вимогам.
 • Усі члени Вченої ради факультету повинні ознайомитися завчасно (щонайменше за 7 днів до засідання) із поданими на розгляд ради проектами.
 • Вчена рада факультету затверджує/відхиляє заявку
 • Деканати надсилають перелік затверджених для фінансування проектів Науково-організаційному відділу.

Терміни проведення конкурсу із кошику Наукового замовлення УКУ:

1 березня – 20 травня 2021 р. – проведення відбору на факультетах.

Кінцевий термін подання заявок визначають факультети, відповідно до розкладу засідання Вчених рад факультетів (рекомендовано – не пізніше 20 травня), щоб забезпечити належне вивчення проектів та вчасне ознайомлення усіма членами Вчених рад.

Факультети зобов’язані повідомити усім викладачам структурних підрозділів реченець щонайменше за місяць до встановленої дати.

25 травня 2021 р.– подання переліку проектів, рекомендованих до наступного етапу конкурсу, Науковому комітету УКУ.

червень 2021 р. – розгляд проектів Науковим комітетом та зовнішніми експертами, подання переліку рекомендованих проектів на розгляд Вченої ради Університету.

1 липня 2021 р. – публічне оголошення результатів конкурсу.

Процедура (Наукове замовлення УКУ):

 • Викладач/викладачі готують пропозиції (заявки) щодо фінансування наукового проекту
 • На порталі УКУ (сторінка науково-організаційного відділу https://sites.google.com/ucu.edu.ua/portal/helpdesk/scientific?authuser=0) апліканти повинні: обрати та заповнити відповідну Google форму (українською/англійською мовою), долучивши всі необхідні матеріали; обов’язково надіслати копію форми керівнику структурного підрозділу

Зверніть увагу, що аплікаційні форми необхідно заповнювати лише з пошти домену ucu.edu.ua. Якщо форма не відкривається, то необхідно вийти з усіх облікових записів (за потреби також перезавантажити систему) і ще раз увійти в корпоративний обліковий запис. Форма НЕ зберігається автоматично! Для збереження форми необхідно дійти до кінця та надіслати

 • Проект, отримавши схвалення керівника, подається останнім на розгляд та затвердження Вченою раду факультету.
 • Деканат факультету (або відповідальні особи, затверджені розпорядженням декана) перевіряє/ють проекти на відповідність усім вимогам.
 • Усі члени Вченої ради факультету повинні ознайомитися завчасно (щонайменше за 7 днів до засідання) із поданими на розгляд ради проектами.
 • Вчена рада факультету рекомендує/не рекомендує заявку.
 • Деканати надсилають перелік рекомендованих для фінансування проектів Науковому комітету до 20 травня 2021 р.
 • Науковий комітет вивчає та передає заявки на оцінку незалежним зовнішнім рецензентам.
 • Проекти, що отримали позитивні відгуки та оцінки від експертів рекомендуються на затвердження Вченій раді Університету.
     
 • Зразок анкети для отримання одноразових ґрантів аспірантами УКУ:
     

З питань конкурсів внутрішніх наукових (дослідницьких) ґрантів просимо звертатися до керівниці Науково-організаційного відділу УКУ к.і.н. Маріанни Пиріг (корпус УКУ на вул. Свєнціцького, 17, перший поверх, офіс 123, внутрішній тел.: 31-94; e-mail: [email protected]).