Ректорська винагорода за особливо успішну наукову працю

Щорічно Ректор Українського католицького університету встановлює три  премії за особливо успішні результати у проведенні наукових досліджень, а саме:

  • публікацію авторської наукової монографії, навчального посібника чи підручника, хрестоматії, джерельних матеріалів
  • авторські переклади біблійних та античних джерел
  • успішну реалізацію довготривалого національного чи міжнародного наукового або ж навчально-дослідницького проекту.
 

У 2017 р. ректорську премію за особливо успішні результати у проведенні наукових досліджень отримали:

  • професор Ярослава Мельник, доктор філологічних наук, завідувач кафедри філології Гуманітарного факультету УКУ за високі академічні стандарти у наукових дослідженнях, продемонстровані, зокрема, в авторській монографії «І остання часть дороги… Іван Франко в 1908–1916 роках» (Дрогобич: Коло 2016, 404 с.);
  • о. Юрій Щурко, доктор богослов’я, завідувач кафедри біблійних наук Філософсько-богословського факультету УКУ за високі академічні стандарти у наукових дослідженнях, продемонстровані, зокрема, в авторській монографії «Термін ζητέω в Євангелії Св. Луки: лінгвістично-екзегетичні студії» (Opole: OBT 2016, 292 s.);
  • упорядники альбому «Переслідувані за Правду: українські греко-католики в умовах тоталітарних режимів XX ст.» (Вид. 2-ге, випр. і доп. Львів: Вид-во УКУ 2017, 184 с.) за високі академічні стандарти, продемонстровані, зокрема, у наукових дослідженнях і популяризації духовної спадщини підпільної Української Греко-Католицької Церкви.